انتشار خدعه و عشق به یمن نمایشگاه کتاب!

دست از قلم ندارم تا کام من برآید!

گرچه در 5/6 سال گذشته، دوری نسبی و اجباری از ترجمه و دنیای چاپ و نشر حادث شد، اما به نفس نوشتن و سرودن و دست به قلم بردن نزد خویشتن خویش آسیب چندانی نرسید! هم چنان می نگارم اما اولویت دوران سپری شده با درس و دانش و ملزوماتش بود و اندک زمانی برای شعر و ادبیات و نگارش باقی. حال نیز شاید تا انتشار آثار پیشین سال ها زیر چاپ، زمان زیادی مانده باشد، مانند همین کتابی که چند هفته پبش، پس از سال ها سرانجام از خاک خوردن نجات یافت و به بازار کتاب راه یافت. سخن از نمایشنامه ی «خدعه و عشق» اثر یوهان کریستف فریدریش فون شیلر شهیر است. این درام در اصل نخستین اثر آلمانی است که بیش از صد سال پیش توسط یوسف اعتصام الملک (پدر پروین اعتصامی) از زبانی دیگر یعنی فرانسوی به فارسی برگردانده شده و در حال حاضر گرچه ثبت کتابخانه ملی است، در دسترس نمی باشد.

صاحب این قلم دقیقا ده سال پیش در عنفوان جوانی تصمیم به ترجمه ی این کار گرفت، با وقفه ای 2/3 ساله کل کتاب را برگرداند. هم چنین تفاسیر و شرح نویسندگان آلمانی نیز به مرور ضمیمه ی آن شد تا به کاری قابل استناد از دید تاریخی و ادبی بدل گردد که نه تنها برای دوست داران ادبیات، بلکه برای بازیگران تئاتر و علاقمندان به نمایش و ... نیز موثق و قابل استفاده باشد. به هرحال تبلیغ این اثر در صفحه ی سال ها خاک خورده و به روز نشده ام شگفت آور نیست، اما بیش از آن که تاکید بر ترجمه ی آن باشد، به خود کار و نفس آن باید نگریست و داوری کرد.

از آن جا که بیم و امید همراه همیشگی هم هستند، در این امیدواری ها برای استقبال از این اثر درخشان، بیم خدشه دار شدن کار و ورود بی جا به ساحت نویسنده _ علی رغم ترجمه ی نسبتا دقیق و وفادار به متن _ می رود. در این صورت العفو العفو.

نام کتاب: خدعه و عشق

نویسنده: یوهان کریستف فریدریش فون شیلر

برگردان (از آلمانی): سارا رحمانی

نشر: افراز

سال ترجمه: 1387/90

سال چاپ: 1397

نوبت چاپ: نخست

شمارگان: 500 نسخه 


با سپاس از حسن توجه تان

سارا رحمانی _ خرداد 1397 خورشیدی/خیامی

/ 0 نظر / 138 بازدید